Menu

wróć do góry

Oferta

Imprezy okolicznościowe

Przez cały rok organizujemy niewielkie przyjęcia okolicznościowe i firmowe. Dysponujemy dwiema salami służącymi do tego celu: mniejszą (dla 12 osób) oraz większą, która w zależności od układu stołów mieści od 10 do 36 osób. Na życzenie gości istnieje możliwość ustalenia specjalnego menu.

Spotkania firmowe i biznesowe

Służymy naszym doświadczeniem w organizacji różnego rodzaju imprez firmowych i spotkań biznesowych. Dobieramy odpowiednie do okoliczności menu – wraz z napojami i alkoholem. Zapewniamy przy tym profesjonalną i miłą obsługę.

wróć do góry

O restauracji

Europejska. to kawiarnia i restauracja z tradycjami, jedno z najbardziej urokliwych i nastrojowych miejsc przy Krakowskim Rynku. Jej atutem są nie tylko zabytkowe pomieszczenia Pałacu pod Krzysztofory, lecz także przepiękny widok na Sukiennice i Kościół Mariacki, roztaczający się z kawiarnianego ogródka.

img1

Stylowe secesyjne wnętrzeangielski bar i wiele innych unikalnych elementów tworzy jej niepowtarzalny, wyrafinowany klimat – idealny zarówno na śniadanie, rozmowy o interesach, lunch z przyjaciółmi, jak i kolację przy świecach.

Nasza obsługa dba o dobry nastrój każdego z gości oraz o serdeczną atmosferę.

Zapraszamy do jednej z trzech klimatyzowanych sal, gdzie przy aromatycznej kawie można zapoznać się z codzienną prasą. W sezonie letnim naszych klientów gościmy również w przestronnym ogródku.

Od rana serwujemy smaczne śniadania a wraz z upływem dnia - dania kuchni polskiej i europejskiej. Polecamy domowe ciasta własnej produkcji, w szczególności zaś doskonałą szarlotkę i prawdopodobnie najlepszy sernik w Krakowie.

wróć do góry

Aktualności

Szanowni Klienci,

informujemy, że od dnia 30 września br kawiarnia będzie nieczynna z powodu remontu.

Informacja o dniu otwarcia pojawi się na naszej stronie internetowej.

wróć do góry

Kontakt i Rezerwacja

Cafe Restaurant „Europejska”

Kraków, Rynek Główny 35

tel: 12 429-34-93
fax: 12 429-34-93
e-mail: restauracja@europejska.pl
www: www.europejska.pl

POLITYKA PRYWATNIŚCI

Godziny otwarcia:
– codziennie od 8.00 do 24.00

  • śniadania: 8:00-12:30
  • lunch od 12:30
  • menu dla dzieci
  • ilość sal: 3 (razem 70 miejsc)
  • ogródek w sezonie letnim (140 miejsc)
  • wi-fi
  • klimatyzacja
  • prasa
  • akceptujemy karty płatnicze

wróć do góry

POLITYKA PRYWATOSCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
Poniższy tekst powinien zostać umieszczony jako odrębna zakładka, np.: „POLITYKA PRYWATNOŚCI” obok „KARTA MENU RESTAURACJI” lub też na dole strony przy informacjach dodatkowych jako „POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zbierania plików cookies na stronach internetowych Restauracji Europejska (dalej: „Serwis”).
Niniejsza Polityka Prywatności jest adresowana wszystkich osób, które odwiedzają stronę www.europejska.pl, kontaktują się z Administratorem Danych Osobowych (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy), są pracownikami, współpracownikami lub reprezentantami kontrahentów Administratora Danych Osobowych (dalej: “Użytkownicy”).
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator danych
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest REMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000477381), Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków (dalej: „Administrator”). Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków,
2) poprzez e-mail: kontakt@europejska.pl.
3) telefon 012 429 34 93
Inspektor ochrony danych
Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
1) Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom.
2) Kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora.
3) Realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.
4) Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
5) Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi logistyczne, prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:
1) dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.
2) Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.
Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
Konsekwencje niepodania danych osobowych
Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.
2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
4. Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

PLIKI COOKIES
Co to są pliki cookies?
Pliki cookies są danymi internetowymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) Użytkownika. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
Do czego służą pliki cookies?
W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.
1) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.
2) Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
a. właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna strony);
c. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e. zapisania danych koszyka w sklepie internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu Serwisu ich nie tracić.
Jakie mamy rodzaje plików cookies?
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
- „sesyjne” („session cookies”) oraz
- „stałe” („persistent cookies”).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Jak blokować działanie plików cookies?
W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies np. w ten sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź na poniższych stronach www:
- w przeglądarce Internet Explorer
[link https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10]
- w przeglądarce Mozilla Firefox
[link - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka]
- w przeglądarce Chrome
[link - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl]
- w przeglądarce Safari
[link - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265]
- w przeglądarce Opera
[link - http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html]
Administrator informuje jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

wróć do góry